Εκπαίδευση

Μόχλευση

Μόχλευση

Η χρηματοοικονομική μόχλευση είναι ένα ειδικό εργαλείο για συναλλαγές μέσω CFD. Χρησιμοποιώντας την, ο πελάτης μπορεί να πολλαπλασιάσει τον όγκο συναλλαγών του, ο οποίος θα ήταν πολύ χαμηλότερος χωρίς τη χρήση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης.

 

Μόχλευση

Η μόχλευση συνίσταται στο γεγονός ότι πραγματοποιεί συναλλαγές όχι μόνο με το κεφάλαιό σας, αλλά κυρίως με τη βοήθεια πρόσθετου δανεισμένου κεφαλαίου. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσετε ότι η χρήση μόχλευσης φέρνει όχι μόνο την πιθανότητα πιο ενδιαφέροντος κέρδους, αλλά παράλληλα αυξάνει τον κίνδυνο σημαντικά μεγαλύτερης απώλειας. Ακόμα και αν η κατάσταση στις κεφαλαιαγορές είναι σχετικά ήρεμη, το αποτέλεσμα μόχλευσης μπορεί πολύ γρήγορα να προκαλέσει υψηλό κέρδος ή ζημία.

 

Ευρωπαϊκός κανονισμός

Οι χρηματομεσίτες βάσει ευρωπαϊκών κανονισμών μπορούν να προσφέρουν στους επενδυτές λιανικής μια μέγιστη μόχλευση για διαπραγμάτευση 1: 30 (αυτή η αξία ισχύει για μεγάλα ζεύγη νομισμάτων και διαφέρει για μεμονωμένα μέσα διαπραγμάτευσης). Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό της ΕΑΚΑΑ, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2018, ένας μεσίτης πρέπει να λάβει τέτοια μέτρα ώστε να αποτρέψει το αρνητικό υπόλοιπο στον λογαριασμό σας.

Ωστόσο, εκτός Ευρώπης, οι μεσίτες έχουν συνήθως μεγαλύτερη μόχλευση σε αναλογία από 1: 100 έως 1: 1000.

 

Παράδειγμα

Εάν κάνετε συναλλαγές με ίδια κεφάλαια ύψους χίλιων USD, μπορείτε να αγοράσετε μετοχές για 10 φορές υψηλότερη τιμή, δηλαδή στη συνολική αξία των 10 χιλιάδων USD, χάρη στην οικονομική μόχλευση 1: 10. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το κέρδος ή η ζημία σας υπολογίζεται από το συνολικό ποσό της σύμβασης. Έτσι, εάν διαθέτετε ένα ποσό 1.000 USD στο λογαριασμό σας και διαπραγματευτείτε με μόχλευση 1:10, αγοράζετε ή πουλάτε (long - θετική θέση -> πρόβλεψη για αύξηση, short - αρνητική θέση -> πρόβλεψη για πτώση) το περιουσιακό στοιχείο ύψους 10.000 USD και η μεταβολή των τιμών υπολογίζεται από αυτό το ποσό. Εάν βρίσκεστε σε long position και η τιμή του περιουσιακού στοιχείου αυξηθεί κατά 10 τοις εκατό (από 10.000 USD) στις 11.000 USD, σημειώνετε κέρδος 1.000 USD. Ωστόσο, εάν η αξία του διαπραγματεύσιμου περιουσιακού στοιχείου σε long position μειώθηκε από τις 10.000 στις 9.000 με μόχλευση 1: 10, ο λογαριασμός σας θα εκκαθαριζόταν χωρίς το Stop Loss επειδή η συνολική ανοιχτή θέση της συναλλαγής μειώθηκε κατά 1.000 USD.

 

Μείωση κινδύνων και προστασία λογαριασμού

Στην πράξη, ο χρηματομεσίτης σας ενημερώνει μέσω Margin Call ότι για να «επιβιώσει» η θέση σας, πρέπει να αναπληρώσετε το κεφάλαιο και εξαρτάται από εσάς εάν αποφασίσετε να παραμείνετε στην ανοικτή θέση ή καλύτερα να την κλείσετε. Το Margin Call είναι μια προειδοποίηση του πελάτη ότι ο λογαριασμός του δεν είναι αρκετά μεγάλος για να διατηρήσει μια ανοιχτή και δυσμενής θέση. Θα λάβετε αυτές τις ειδοποιήσεις από το Aegean Eqquity ήδη σε επίπεδο περιθωρίου 100%, έτσι ώστε να μπορείτε να κλείσετε τη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση μόνοι σας και, επομένως, να αποτρέψετε την αυτόματη διακοπή της πιο ζημιογόνας θέσης, η οποία μπορεί να μην είναι πάντα επωφελής για εσάς, αλλά σας προστατεύει από το ενδεχόμενο απώλειας. Σε περίπτωση που δεν επιλύσετε την κατάσταση βάσει του Margin Call μόνοι σας κλείνοντας τη θέση ή στέλνοντας επιπλέον κεφάλαια και το κεφάλαιο πέσει κάτω από το προαναφερθέν 50% εξασφαλίσεων, συμβαίνει το λεγόμενο Close Margin, που σημαίνει ότι η θέση θα κλείσει αυτόματα. Εάν έχετε ανοιχτές περισσότερες από μία θέσεις, θα κλείσει αυτή που έχει το μεγαλύτερο όγκο.

Η χρήση εργαλείων διαχείρισης χρημάτων και κινδύνων όπως το Stop Loss (εντολή κάτω από την τρέχουσα τιμή αγοράς, η εφαρμογή της οποίας είναι η προστασία του επιτευχθέντος κέρδους ή ο περιορισμός της ζημίας) και το Take Profit (οριακή εντολή, η οποία εκτελεί την εντολή σας πάνω από την τρέχουσα τιμή αγοράς) μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να μειώσετε αποτελεσματικά τον κίνδυνο).

Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77.25% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Νομικά: Aegean Equity Single Member P.C. (εφεξής "Aegean Equity") είναι εγγεγραμμένος συνδεδεμένος αντιπρόσωπος της BCM Begin Capital Markets CY Ltd., μιας Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που εποπτεύεται και ρυθμίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) με άδεια ΚΕΠΕΥ αρ. 274/15. Η Aegean Equity είναι εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), η οποία είναι η ρυθμιστική αρχή στην επικράτεια της Ελλάδας.
Παρακαλώ βρείτε εδώ Δήλωση Απορρήτου

Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77.25% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Παρακαλώ βρείτε εδώ Δήλωση Απορρήτου.