Εκπαίδευση

1ο μέρος: Εργαλεία

Μετοχές

Mετοχές

Η μετοχή σε φυσική μορφή αποτελεί ένα εμπορεύσιμο χαρτί, το οποίο αντιπροσωπεύει ένα μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που εξέδωσε τη μετοχή. Κάθε κάτοχος μετοχής γίνεται μέτοχος αυτής της εταιρείας και αποκτά δικαιώματα ψήφου ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. Παρέχει επίσης το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας μέσω μερισμάτων και, σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, το δικαίωμα στο υπόλοιπο εκκαθάρισης.

Μετοχές CFD

Επιτρέπουν να διαπραγματεύεστε μετοχές συγκεκριμένων εταιρειών, χωρίς να χρειάζεται να έχετε το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι κατά την αγορά των συμβολαίων CFD, υποθέτετε μόνο την εξέλιξη της τιμής του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου. Το πλεονέκτημα είναι ότι έχετε τη δυνατότητα να υποθέσετε όχι μόνο την αύξηση, αλλά και τη μείωση της τιμής του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου και τη χρήση χρηματοοικονομικής μόχλευσης, χάρη στην οποία είναι δυνατή η διαπραγμάτευση με μεγαλύτερο κεφάλαιο (δυνατότητα πιο ενδιαφέροντος κέρδους, αλλά και μεγαλύτερων ζημιών). Επίσης άλλα μέσα όπως εμπορεύματα, δείκτες και forex μπορούν να διαπραγματευτούν μέσω CFD.

 

Μεταξύ των πιο γνωστών και πιο συζητημένων είναι οι μετοχές μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας όπως η Apple, η Amazon, η Tesla, η Google, η Microsoft ή το Facebook. Η εξέλιξη της αξίας των μετοχών της εταιρείας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως είναι τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, η ανάπτυξη ολόκληρου του κλάδου στον οποίο ανήκει η εταιρεία, η τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας κ.λπ.

Σε περίπτωση που μια εταιρεία εμφανίσει ένα μακροπρόθεσμο αναπτυσσόμενο οικονομικό αποτέλεσμα, οι επενδυτές συνήθως το θεωρούν θετικό οιωνό και η τιμή των μετοχών μιας τέτοιας εταιρείας είναι πιθανό να αυξηθεί. Αυτό θα δημιουργήσει χώρο για την απόκτηση εσόδων σε περίπτωση πώλησης αυτών των μετοχών σε τιμή υψηλότερη από την τιμή αγοράς. Σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, αντίθετα, η αξία των μετοχών μειώνεται.

 

Δείκτες

Επενδύοντας σε ένα δείκτη, αγοράζετε όλες τις εταιρείες που αποτελούν μέρος του εν λόγω δείκτη. Με άλλα λόγια, ο δείκτης ενδεικνύει την αξία μιας συγκεκριμένης ομάδας μετοχών. Οι πιο γνωστοί δείκτες είναι ο αμερικάνικος Dow Jones Industrial Average, ο Standard and Poor's 500, ο δείκτης τεχνολογικού τομέα Nasdaq Composite, ο ευρωπαϊκός STOXX Europe 600 και ο γερμανικός DAX.

Οι δείκτες έχουν επίσης μια λειτουργία σύγκρισης επιδόσεων, το λεγόμενο benchmark. Είναι ιδιαίτεροι για τους επενδυτές, καθώς δείχνουν την εξέλιξη μεγάλου αριθμού μετοχών εταιρειών σε μία αξία.

Διακρίνουμε δύο βασικούς τύπους δεικτών:

-        Επιλεκτικοί δείκτες - περιλαμβάνουν ένα δείγμα σημαντικών μετοχών που διαπραγματεύονται σε μια συγκεκριμένη αγορά

-        Συγκεντρωτικοί δείκτες - περιλαμβάνουν όλες τις μετοχές που διαπραγματεύονται σε μια συγκεκριμένη αγορά

 

Οι χρηματιστηριακοί δείκτες υπολογίζονται είτε ως δείκτες σταθμισμένων τιμών είτε ως δείκτες σταθμισμένοι ανάλογα με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Αυτές οι μέθοδοι ουσιαστικά διαφέρουν η μια από την άλλη και είναι σημαντικό για τον επενδυτή να κατανοήσει τη μέθοδο υπολογισμού του δείκτη.

Δείκτες σταθμισμένων τιμών

Η αξία του δείκτη επηρεάζεται μόνο από την τιμή των μετοχών που περιλαμβάνονται. Αυτό σημαίνει ότι όσο υψηλότερη είναι η τιμή των μετοχών των εταιρειών, τόσο περισσότερο επηρεάζεται η αξία ολόκληρου του δείκτη. Ο όγκος των διαπραγματεύσιμων μετοχών δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη. Οι δείκτες σταθμισμένων τιμών περιλαμβάνουν τον Dow Jones Industrial Average ή το Nikkei 225.

 

Δείκτες σταθμισμένοι ανάλογα με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς

Εκτός από την τιμή της μετοχής, η αξία του δείκτη επηρεάζεται επίσης από τον αριθμό ορισμένων μετοχών που κυκλοφορούν. Ως αποτέλεσμα, οι μετοχές μεγάλων εταιρειών που διαπραγματεύονται σε μεγάλες ποσότητες επηρεάζουν πολύ πιο σημαντικά την αξία του δείκτη από τις μετοχές μικρότερων εταιρειών, ακόμη και αν αυτές οι μετοχές έχουν σημαντικά υψηλότερη τιμή. Υπάρχουν πολλοί περισσότεροι δείκτες που υπολογίζονται με αυτόν τον τρόπο από τους δείκτες σταθμισμένων τιμών. Εδώ περιλαμβάνονται για παράδειγμα ο Standard & Poor's 500, ο NASDAQ Composite ή ο DAX.

 

Εμπορεύματα

Αν και η αγορά εμπορευμάτων είναι σχετικά μικρή σε σύγκριση με άλλες αγορές, αποτελεί μια χρηματοπιστωτική αγορά η οποία μπορεί να θεωρηθεί «ασφαλής λιμένας» σε περιόδους οικονομικής αστάθειας. Οι επενδυτές και οι έμποροι στρέφονταν πάντα σε εμπορεύματα σε εποχές που οι τιμές των μετοχών και άλλων χρηματοοικονομικών μέσων έπεφταν. Η ζήτηση για εμπορεύματα αυξάνεται συνεχώς λόγω της περιορισμένης ποσότητάς τους. Πολλά προϊόντα όπως για παράδειγμα το πετρέλαιο ή ο χρυσός έχουν ήδη φτάσει στη μέγιστη παραγωγή τους και αυτή μειώνεται λόγω των οικονομικών απαιτήσεων για την περαιτέρω εξόρυξη. Έτσι υπάρχουν όλο και λιγότερα εμπορεύματα. Είναι κατάλληλα για μακροπρόθεσμες αλλά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις.

 

Τα πιο γνωστά εμπορεύματα είναι:

πολύτιμα μέταλλα: χρυσός, ασήμι, πλατίνα, παλλάδιο κ.λπ.

βασικά μέταλλα: αλουμίνιο, χαλκός, ψευδάργυρος, κοβάλτιο, μόλυβδος κ.λπ.

ενεργειακά προϊόντα: πετρέλαιο (Brent, Crude Oil), μαζούτ, φυσικό αέριο

δημητριακά: σιτάρι, καλαμπόκι, βρώμη, ρύζι κ.λπ.

άλλα: καφές, ζάχαρη, βαμβάκι κ.λπ.

 

Forex

Το Forex (από το αγγλικό Foreign Exchange) είναι μια διεθνής αγορά με παγκόσμια νομίσματα. Φέρει επίσης τη σήμανση FX. Σε αυτήν την αγορά, ένα νόμισμα ανταλλάσσεται (αγοράζεται/πωλείται) για ένα άλλο, έτσι διαπραγματεύονται ζεύγη νομισμάτων. Τα πιο διαπραγματεύσιμα ζεύγη νομισμάτων στον κόσμο είναι τα EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF και AUD/USD, δηλαδή ζεύγη από την κατηγορία «majors». Τα λιγότερο διαπραγματεύσιμα ζεύγη είναι, για παράδειγμα τα EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/AUD, EUR/CAD και άλλα, που χαρακτηρίζονται ως «minors».

 

Πρόκειται για μια αποκεντρωμένη αγορά, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος φυσικός τόπος συναλλαγών (όπως στα παραδοσιακά χρηματιστήρια), αλλά ουσιαστικά είναι ένα δίκτυο το οποίο συνδέει τράπεζες, ιδρύματα, αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και ανεξάρτητους εμπόρους λιανικής και επενδυτές.

 

Η αγορά ξένου συναλλάγματος είναι η πιο ρευστή αγορά στον κόσμο, με τον καθημερινό κύκλο εργασιών της να ξεπερνά την αγορά μετοχών, εμπορευμάτων και ομολόγων. Σύμφωνα με την BIS (Bank for International Settlement - Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών), ο ημερήσιος κύκλος εργασιών στην αγορά συναλλάγματος το 2016 ανήλθε σε 5 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Η αγορά είναι ανοιχτή 24 ώρες την ημέρα για 5 εργάσιμες ημέρες. Πρόκειται για την πιο ρευστή αγορά (η υψηλή ρευστότητα αποτελεί έναν μεγάλο όγκο εμπορικής δραστηριότητας).

Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77.25% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Νομικά: Aegean Equity Single Member P.C. (εφεξής "Aegean Equity") είναι εγγεγραμμένος συνδεδεμένος αντιπρόσωπος της BCM Begin Capital Markets CY Ltd., μιας Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που εποπτεύεται και ρυθμίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) με άδεια ΚΕΠΕΥ αρ. 274/15. Η Aegean Equity είναι εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), η οποία είναι η ρυθμιστική αρχή στην επικράτεια της Ελλάδας.
Παρακαλώ βρείτε εδώ Δήλωση Απορρήτου

Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77.25% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Παρακαλώ βρείτε εδώ Δήλωση Απορρήτου.