Εκπαίδευση

1ο μέρος: Εργαλεία

Πριν ξεκινήσετε την κάθε διαπραγμάτευση, είτε ενδιαφέρεστε για αξιόγραφα είτε για CFD (Contract for difference, δηλ. Συμβόλαια επί της Διαφοράς), είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε τις βασικές έννοιες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διαπραγμάτευση. Μία από αυτές είναι τα εργαλεία. Ουσιαστικά, πρόκειται για επαγγελματικά εργαλεία συναλλαγών. Αυτά περιλαμβάνουν τις μετοχές, τους δείκτες, τα εμπορεύματα και τα forex (ζεύγη νομισμάτων). Ας εξηγήσουμε τα μεμονωμένα εργαλεία με περισσότερες λεπτομέρειες.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση αποποιήσης: Το περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού Υλικού αποτελεί Επικοινωνία Μάρκετινγκ και δεν αποτελεί Επενδυτική Συμβουλή ή Επενδυτική Έρευνα ή προσφορά για συναλλαγές σε χρηματοοικονομικό μέσο. Το περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού Υλικού αντιπροσωπεύει την άποψη των ειδικών μας σε γενική βάση και δεν λαμβάνει υπόψη τις προσωπικές περιστάσεις των μεμονωμένων αναγνωστών, την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και την επενδυτική εμπειρία. Επιπλέον, το Εκπαιδευτικό Υλικό δεν έχει προετοιμαστεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση ανεξάρτητης Επενδυτικής Έρευνας και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε απαγόρευση συναλλαγών πριν από τη διανομή της Επενδυτικής Έρευνας. Οι αναγνώστες που χρησιμοποιούν το Εκπαιδευτικό Υλικό θα πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα σημαντικών απωλειών. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί εγγύηση μελλοντικών αποτελεσμάτων. Επομένως, η Aegean Equity δεν θα αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες των χρηματιστών λόγω της χρήσης και του περιεχομένου του Εκπαιδευτικού Υλικού της.

CFD

Σε σχέση με τις διαδικτυακές συναλλαγές, οι πελάτες μπορούν συχνά να συναντήσουν τον όρο CFD, οπότε είναι σημαντικό να κατανοήσουμε αυτόν τον όρο, ώστε να μην το συγχέουμε με άλλες μορφές συναλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση αποποιήσης: Το περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού Υλικού αποτελεί Επικοινωνία Μάρκετινγκ και δεν αποτελεί Επενδυτική Συμβουλή ή Επενδυτική Έρευνα ή προσφορά για συναλλαγές σε χρηματοοικονομικό μέσο. Το περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού Υλικού αντιπροσωπεύει την άποψη των ειδικών μας σε γενική βάση και δεν λαμβάνει υπόψη τις προσωπικές περιστάσεις των μεμονωμένων αναγνωστών, την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και την επενδυτική εμπειρία. Επιπλέον, το Εκπαιδευτικό Υλικό δεν έχει προετοιμαστεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση ανεξάρτητης Επενδυτικής Έρευνας και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε απαγόρευση συναλλαγών πριν από τη διανομή της Επενδυτικής Έρευνας. Οι αναγνώστες που χρησιμοποιούν το Εκπαιδευτικό Υλικό θα πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα σημαντικών απωλειών. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί εγγύηση μελλοντικών αποτελεσμάτων. Επομένως, η Aegean Equity δεν θα αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες των χρηματιστών λόγω της χρήσης και του περιεχομένου του Εκπαιδευτικού Υλικού της.

Μόχλευση

Η χρηματοοικονομική μόχλευση είναι ένα ειδικό εργαλείο για συναλλαγές μέσω CFD. Χρησιμοποιώντας την, ο πελάτης μπορεί να πολλαπλασιάσει τον όγκο συναλλαγών του, ο οποίος θα ήταν πολύ χαμηλότερος χωρίς τη χρήση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση αποποιήσης: Το περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού Υλικού αποτελεί Επικοινωνία Μάρκετινγκ και δεν αποτελεί Επενδυτική Συμβουλή ή Επενδυτική Έρευνα ή προσφορά για συναλλαγές σε χρηματοοικονομικό μέσο. Το περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού Υλικού αντιπροσωπεύει την άποψη των ειδικών μας σε γενική βάση και δεν λαμβάνει υπόψη τις προσωπικές περιστάσεις των μεμονωμένων αναγνωστών, την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και την επενδυτική εμπειρία. Επιπλέον, το Εκπαιδευτικό Υλικό δεν έχει προετοιμαστεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση ανεξάρτητης Επενδυτικής Έρευνας και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε απαγόρευση συναλλαγών πριν από τη διανομή της Επενδυτικής Έρευνας. Οι αναγνώστες που χρησιμοποιούν το Εκπαιδευτικό Υλικό θα πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα σημαντικών απωλειών. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί εγγύηση μελλοντικών αποτελεσμάτων. Επομένως, η Aegean Equity δεν θα αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες των χρηματιστών λόγω της χρήσης και του περιεχομένου του Εκπαιδευτικού Υλικού της.

Πλατφόρμες συναλλαγών

Σε περίπτωση που αποφασίσετε να επενδύσετε μέσω διαδικτυακών συναλλαγών, θα χρειαστείτε μια πλατφόρμα συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση αποποιήσης: Το περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού Υλικού αποτελεί Επικοινωνία Μάρκετινγκ και δεν αποτελεί Επενδυτική Συμβουλή ή Επενδυτική Έρευνα ή προσφορά για συναλλαγές σε χρηματοοικονομικό μέσο. Το περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού Υλικού αντιπροσωπεύει την άποψη των ειδικών μας σε γενική βάση και δεν λαμβάνει υπόψη τις προσωπικές περιστάσεις των μεμονωμένων αναγνωστών, την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και την επενδυτική εμπειρία. Επιπλέον, το Εκπαιδευτικό Υλικό δεν έχει προετοιμαστεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση ανεξάρτητης Επενδυτικής Έρευνας και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε απαγόρευση συναλλαγών πριν από τη διανομή της Επενδυτικής Έρευνας. Οι αναγνώστες που χρησιμοποιούν το Εκπαιδευτικό Υλικό θα πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα σημαντικών απωλειών. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί εγγύηση μελλοντικών αποτελεσμάτων. Επομένως, η Aegean Equity δεν θα αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες των χρηματιστών λόγω της χρήσης και του περιεχομένου του Εκπαιδευτικού Υλικού της.

Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77.25% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Νομικά: Aegean Equity Single Member P.C. (εφεξής "Aegean Equity") είναι εγγεγραμμένος συνδεδεμένος αντιπρόσωπος της BCM Begin Capital Markets CY Ltd., μιας Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που εποπτεύεται και ρυθμίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) με άδεια ΚΕΠΕΥ αρ. 274/15. Η Aegean Equity είναι εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), η οποία είναι η ρυθμιστική αρχή στην επικράτεια της Ελλάδας.
Παρακαλώ βρείτε εδώ Δήλωση Απορρήτου

Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77.25% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Παρακαλώ βρείτε εδώ Δήλωση Απορρήτου.