Περιβάλλον εργασίας

Η Aegean Equity είναι εξουσιοδοτημένη να λαμβάνει και να διαβιβάζει οδηγίες ή εντολές από τον πελάτη σχετικά με επενδυτικές υπηρεσίες ή χρηματοοικονομικά μέσα.

Η Aegean Equity δεν είναι εξουσιοδοτημένη να λαμβάνει ή / και να διατηρεί κεφάλαια και / ή χρηματοοικονομικά μέσα από τους Πελάτες.

Ανοιχτές θέσεις

Αντιπρόσωπος πωλήσεων

 • Επικοινωνία με πελάτες

 • Δημιουργία μακροχρόνιας σχέσης με πελάτες

 • Ενίσχυση του ενδιαφέροντος των πελατών για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία

 • Εξήγηση των υπηρεσιών που προσφέρονται με σαφή, συνοπτικό και ηθικό τρόπο στους πελάτες

Υπεύθυνος λογαριασμού

 • Οικοδόμηση σχέσεων με πελάτες με βάση την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό.

 • Επικοινωνία με πελάτες για να κατανοήσουν τις ανάγκες τους και να εξηγήσουν την αξία του προϊόντος.

 • Συλλογή και ανάλυση δεδομένων για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

 • Προσδιορισμός των τάσεων της βιομηχανίας.

Υπάλληλος γραφείου

 • Οικοδόμηση σχέσεων με πελάτες με βάση την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό.

 • Επικοινωνία με πελάτες για να κατανοήσουν τις ανάγκες τους και να εξηγήσουν την αξία του προϊόντος.

 • Συλλογή και ανάλυση δεδομένων για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

 • Προσδιορισμός των τάσεων της βιομηχανίας.

Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77.25% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Νομικά: Aegean Equity Single Member P.C. (εφεξής "Aegean Equity") είναι εγγεγραμμένος συνδεδεμένος αντιπρόσωπος της BCM Begin Capital Markets CY Ltd., μιας Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που εποπτεύεται και ρυθμίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) με άδεια ΚΕΠΕΥ αρ. 274/15. Η Aegean Equity είναι εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), η οποία είναι η ρυθμιστική αρχή στην επικράτεια της Ελλάδας.
Παρακαλώ βρείτε εδώ Δήλωση Απορρήτου

Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77.25% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Παρακαλώ βρείτε εδώ Δήλωση Απορρήτου.